WFRGENT NV

Home » Diensten » Weerstand tegen Brand » Gestandaardiseerde testen

Gestandaardiseerde testen

E-mail Afdrukken PDF

Nationale testnorm

NBN 713.020 + addenda: Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen

Europese testnormen

Algemeen

EN 1363-1: Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene eisen
EN 1363-2: Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve en aanvullende procedures

Niet-dragende elementen

EN 1364-1: Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 1: Wanden
EN 1364-2: Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 2: Plafonds
EN 1364-4: Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 4: Vliesgevels - Gedeeltelijke configuratie

Dragende elementen

EN 1365-1: Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 1: Muren
EN 1365-2: Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken
EN 1365-3: Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 3: Liggers
EN 1365-4: Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen - Deel 4: Kolommen

Deuren & luiken

EN 1634-1: Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 1: Beproeving van de brandwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen
EN 1634-2: Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken en te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 2: Brandwerende typeringsproef voor hang- en sluitwerk

Bescherming van structuren

ENV 13381-1: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 1: Horizontale beschermende membranen
ENV 13381-2: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 2: Verticale beschermende membranen
ENV 13381-3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 3: Vuurwering aangebracht op betonnen bouwdelen
ENV 13381-4: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 4: Vuurwering aangebracht op stalen bouwdelen
ENV 13381-5: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 5: Vuurwering aangebracht op bouwdelen in een beton/geprofileerde staalplaten-composiet 
ENV 13381-6: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 6: Vuurwering aangebracht op met beton gevulde holle stalen kolommen
ENV 13381-7: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 7: Vuurwering aangebracht op houten bouwdelen 
prEN 13381-8: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen bouwdelen

Liftdeuren

EN 81-58: Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - Onderzoek en beproevingen - Deel 58: Beproeving van brandwerendheid van schachtdeuren

Installaties in gebouwen

EN 1366-1: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 1: Ventilatiekanalen
EN 1366-2: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 2: Brandkleppen
EN 1366-3: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 3: Afdichtingen voor doorvoeringen
EN 1366-4: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 4: Afdichtingen voor rechte voegen
EN 1366-6: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 6: Verhoogde vloeren
EN 1366-7: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 7: Afsluiting voor transportbanden en geleide transportsystemen
EN 1366-8: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 8: Rookafvoerkanalen

Classificatienormen

EN 13501-2+A1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen
EN 13501-3+A1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven op onderdelen van installaties in gebouwen anders dan RWA-installaties

Ventilatiesystemen

EN 1751: Ventilatie van gebouwen - Onderdelen van het luchtverdeelsysteem - Aerodynamische beproeving van dempers en afsluiters

Internationale testnorm

IMO Res. A. 754 (18): Aanbeveling brandwerendheidstest voor "A", "B" en "F" klasseringen (dekken, wanden, buisdoorvoeringen en doorvoerkabels)