WFRGENT NV

Home

Criteria voor de bepaling van de classificatie

E-mail Afdrukken PDF

Methode

Klasse

Prestatiecriteria

Test 1

Broof(t1)

 • Externe en interne vlambuitbreiding opwaarts < 0,700 m

 • Externe en interne vlamuitbreiding neerwaarts < 0,600 m

 • Grootste externe en interne verbrande lengte < 0,800 m

 • Geen brandend materiaal (druppels of brokstukken) valt van de blootgestelde zijde

 • Geen brandende/gloeiende deeltjes die het dak doorbranden

 • Geen enkele doorgaande opening > 25 mm²

 • Som van alle doorgaande openingen < 4500 mm²

 • Zijwaartse vlamuitbreiding bereikt de randen van de meetzone niet

 • Maximale externe en interne vlamuitbreidingstraal bij 'horizontale daken' < 0,200 m

Froof(t1)

Geen prestaties gedefinieerd.

Test 2

Broof(t2)

Voor beide testreeksen op 2 m/s en 4 m/s windsnelheid:

 • Gemiddelde beschadigde lengte van de dakbedekking en de ondergrond  0,550 m

 • Maximale beschadigde lengte van de dakbedekking en de ondergrond 0,800 m

Froof(t2)

Geen prestaties gedefinieerd.

Test 3

Broof(t3)

TE 30 min. en TP ≥ 30 min.

Croof(t3)

TE ≥ 10 min. en TP ≥ 15 min.

Droof(t3)

TP ≥ 30 min.

Froof(t3)

Geen prestaties gedefinieerd.

Test 4

Broof(t4)

 • Geen doordringing van het dak na 1 uur.
 • Voorafgaande ontstekingsproef: na wegneming van de vlam: element brandt < 5 min.
 • Voorafgaande ontstekingsproef: vlamuitbreiding over < 0,38 m

Croof(t4)

 • Geen doordringing van het dak na 30 min..
 • Voorafgaande ontstekingsproef: na wegneming van de vlam: element brandt < 5 min.
 • Voorafgaande ontstekingsproef: vlamuitbreiding over < 0,38 m

Droof(t4)

 • Doordringing van het dak na 30 min., maar niet tijdens de voorafgaande ontstekingsproef
 • Voorafgaande ontstekingsproef: na wegneming van de vlam: element brandt < 5 min.
 • Voorafgaande ontstekingsproef: vlamuitbreiding over < 0,38 m

Eroof(t4)

 • Doordringing van het dak na 30 min., maar niet tijdens de voorafgaande ontstekingsproef
 • Vlamuitbreiding wordt niet gecontroleerd.

Froof(t4)

Geen prestaties gedefinieerd.