WFRGENT NV

Home » Diensten » Weerstand tegen Brand

Weerstand tegen Brand

E-mail Afdrukken PDF

De afdeling Weerstand tegen brand voert brandtesten uit in overeenstemming met gestandaardiseerde testmethodes, maar ook op maat uitgevoerde brandtesten (test ad hoc).

De afdeling Weerstand tegen Brand evalueert de brandweerstand van bouwelementen en de bijdrage van beschermingsproducten, hoofdzakelijk door middel van grootschalige brandtesten onder normcondities.

Gedurende deze genormaliseerde brandtesten wordt het dragend en/of scheidend vermogen van bouwelementen beoordeeld.

In de context van de Europese normen leidt deze beoordeling tot classificaties voor het dragend vermogen bij brand (R), de vlamdichtheid (E) en de thermische isolatie bij brand (I). De hieruit voortvloeiende classificatie is dan bvb. REI30, EI30, R30 enz....