WFRGENT NV

Home » Diensten » ISIB

Instituut voor Brandveiligheid (ISIB)

E-mail Afdrukken PDF

Doel

 • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bescherming tegen brand, gerealiseerd in de laboratoria van Gent en Luik, bevorderen en coördineren.
 • De verworven wetenschappelijke kennis op het gebied van brandveiligheid verspreiden.
 • Advies verstrekken en technische bijstand verlenen inzake passieve brandveiligheid.
 • Bijdragen tot de brandtechnische kwaliteit en eigenschappen van bouwproducten en hun toepassing.

Activiteiten

 • Technische adviezen inzake deuren:

  • Interpretatie van test- en classificatieverslagen in het domein van passieve brandveiligheid.
   Interpretatie en onderzoek van buitenlandse rapporten.
  • Evaluatie van de brandweerstand van bouwelementen verwerkt in een gebouw.
  • ISIB geeft geen advies over de interpretatie van de wetgeving, dit valt onder de bevoegdheid van de brandweerdiensten.
 • Certificatie van plaatsers van brandwerende deuren (geaccrediteerd door BELAC overeenkomstig de criteria van NBN EN ISO/IEC 17024) en andere elementen van passieve brandbeveiliging.
 • Technisch secretariaat voor de technische goedkeuringen Benor/Atg van brandwerende deuren voor het Technisch CertificatieComité 1 (TCC 1) van ANPI-BOSEC.
 • Verstrekken van advies aan de overheid.


Meer info: www.isibfire.be

isib logo

certificaat-belecisib-technische-keuringisib-plaatsingsattestlogo-benor