WFRGENT NV

Home » Diensten » Consultancy & Research » Adviezen

Adviezen

E-mail Afdrukken PDF

De huidige Europese normen leggen het toepassingsdomein van proefresultaten vast via DIAP (direct toepassingsdomein van proefresultaten) of EXAP (uitgebreid toepassingsdomein van proefresultaten) . De aldus bekomen Europese klassering is geldig in elke Europese lidstaat. Indien echter een klassering voor een bouwelement dient aangetoond te worden dat niet gedekt wordt door DIAP of EXAP, kan de afdeling Adviezen de gelijkwaardigheid van performantie onderzoeken volgens het Koninklijk Besluit van 13/06/2007 (Belgisch Staatsblad van 18/07/2007).

De afdeling Adviezen kan dus o.a. gecontacteerd worden in onderstaande gevallen:

  • Bij de planning van proeven: samen met de klant wordt de proefopstelling uitvoerig besproken, evenals het bijhorend toepassingsdomein.
  • Voor de beoordeling van buitenlandse proeven op conformiteit met overeenstemmende Belgische of Europese proefnormen en het verstrekken van technisch advies hierover.
  • Bij het opstellen van werfadviezen op basis van beproevingsverslagen of op basis van ervaring: verklaring van een gelijkwaardig veiligheidsniveau (klasse) voor een welbepaalde werf.