WFRGENT NV

Home » Nieuws & Events » Korte geschiedenis

Korte geschiedenis

E-mail Afdrukken PDF

Het Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht werd opgericht rond 1965 door wijlen Prof. Herpol met als doel een antwoord te bieden aan de toenmalige nood aan wetenschappelijk onderbouwd brandonderzoek. Het toenmalige laboratorium bevond zich in de St.-Pietersnieuwstraat te Gent. In 1967 verhuisde het laboratorium naar de Ottergemsesteenweg-Zuid 711. Prof. Herpol werd opgevolgd door Prof. Minne en Prof. Minne werd opgevolgd door Prof. Vandevelde.

Het laboratorium verwierf internationale faam op het gebied van brandonderzoek en heeft intensief meegeholpen aan de harmonisatie van normen op Europees en internationaal vlak. Het laboratorium is eveneens stichtend lid van EGOLF.

In 2005 ontstond er een samenwerkingsverband tussen het bedrijf Warringtonfire en de Universiteit Gent en werd het testlaboratorium een spin-off van de Universiteit Gent onder de naam Warringtonfiregent (WFRGENT nv) met professor Vandevelde aan het hoofd. Jarenlang werkten de twee organisaties samen op een informele manier. De samenwerking was gebaseerd op een stevige zakelijke basis in de vorm van een gedeeld eigendomsrecht van de nieuwe firma.

Technisch onderlegd en deskundig personeel ging over van de Universiteit Gent naar het nieuwe bedrijf. Zo maximaliseerden zowel het laboratorium van Warrington als dat van Gent hun beste praktijktoepassingen voor al hun klanten. WFRGENT nv bereikte een akkoord met de Universiteit Gent om het onderzoek en de academische vereisten van de universiteit te ondersteunen, dit in het kader van wetenschappelijk onderzoek en technische activiteiten voor brandveiligheid.

Professor Vandevelde bleef verantwoordelijk voor het Gentse onderzoekslaboratorium als directeur van WFRGENT nv. Door de aankoop van Warringtonfire werd Bodycote ook aandeelhouder van WFRGENT nv in 2006 . De naam Warringtonfiregent werd wel behouden. In 2008 ging Bodycote dan over in EXOVA.

In mei 2008 heeft het Instituut voor Brandveiligheid (ISIB), een vereniging die technisch advies verleent en verantwoordelijk is voor Certificatie, haar kantoren in Gent verhuisd naar de gebouwen van WFRGENT nv.

Sinds maart 2011 is Dr. Sette verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de organisaties.

gebouw_exovawfrgbuilding